Ze wspomnianej ulgi termomodernizacyjnej po raz pierwszy można było skorzystać podczas rozliczania formularza PIT za 2019 r., czyli w roku bieżącym tj. 2020.

Z takiego odliczenia od podatku skorzystają nie tylko osoby, które rozliczają się z fiskusem według skali podatkowej (17% i 32%), ale również podatnicy stosujący podatek liniowy 19% i osoby, które opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy zamontowali instalację fotowoltaiczną zarówno na dachu domu, jak i na innym budynku, ale z zastrzeżeniem, że ta instalacja służy budynkowi mieszkalnemu. Należy również pamiętać, że ulga na fotowoltaikę przysługuje, gdy podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego mieszkalnego. Przy czym może to być zarówno budynek wolnostojący, jak i w zabudowie szeregowej lub grupowej. W takim budynku powierzchnia lokalu użytkowego nie może przekraczać 30% całej powierzchni domu.

Ile wynosi ulga termomodernizacyjna?

Kwota wydatków, którą można odliczyć, nie może przekroczyć 53 tys. zł na jednego podatnika.

W przypadku małżonków limit przypada na każdego z nich osobno (mają zatem wspólnie 106 tys. zł do odliczenia maksymalnie). Jeśli budynek mieszkalny ma kilku współwłaścicieli, na każdego z nich przypada maksymalnie 53 tys. zł ulgi.

W przypadku, gdy kwota odliczenia przekracza roczny dochód podatnika, wtedy niewykorzystana suma ulgi na fotowoltaikę nie przepada, ale może zostać odliczona w kolejnych latach podatkowych. Podatnik ma na to 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na instalację fotowoltaiczną. Przedsięwzięcie musi też zostać zakończone w ciągu 3 lat od pierwszego wydatku. Do ustalenia wysokości wydatków liczy się kwota brutto z faktury, jeśli VAT nie został wcześniej odliczony. Odlicza się koszty zakupu urządzeń i usług związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Na jakim formularzu dokonać odliczenia?

Aby odliczyć ulgę termomodernizacyjną i tym samym rozliczyć koszty poniesione w związku z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych, należy wypełnić formularz PIT/O służący właśnie do różnego typu odliczeń. Ten formularz jest załącznikiem dla deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-28.

Odliczenia podatkowego należy dokonać w formularzu podatkowym za rok, w którym nastąpiły koszty związane z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych (data zakupu elementów instalacji fotowoltaicznej i zakupu usługi jej montażu). Nie jest wymagane, żeby podatnik dołączał do rocznej deklaracji podatkowej faktury lub rachunki potwierdzające zakup paneli fotowoltaicznych. Należy jednak przechowywać je przez 5 lat – tyle trwa okres przedawnienia podatkowego, które liczy się od końca roku kalendarzowego, w jakim upłynął termin płatność zobowiązania podatkowego.

Jakie usługi podlegają uldze?

– montaż: instalacji fotowoltaicznej; pompy ciepła; kolektora słonecznego
– wykonanie: audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; analizy termograficznej budynku; dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi; ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
– docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
– wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
– wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
– montaż: kotła gazowego kondensacyjnego; kotła olejowego kondensacyjnego; systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
– uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
– regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
– demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Jakie materiały budowlane i urządzenia podlegają uldze?

– ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
– pompa ciepła wraz z osprzętem;
– kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
– materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
– węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
– kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
– kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
– zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
– kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. W sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe;
– przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
– materiały budowlane wchodzące w skład: instalacji ogrzewczej; instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej; systemu ogrzewania elektrycznego;
– stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
– materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu (klimatyzacja z funkcją grzania).

O szczegółowych informacjach przeczytasz również na stronie Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/