Kadry i płace

Home/Kadry i płace

Sprawy kadrowe składają się z wielu spraw i prowadzenia na bieżąco dość rozbudowanej dokumentacji. Zmiana przepisów kadrowych i podatkowych wymaga od nas bieżącego obserwowania tych zmian. Aby to robić potrzebna jest do tego:

 • Wiedza,
 • Doświadczenie zawodowe
 • Czas na śledzenie zmian.

Z reguły wydaje się, że prowadzenie spraw pracowniczych jest rzeczą bardzo prostą. Jednak w momencie kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy z reguły dowiadujemy się, że nie do końca wiedzieliśmy o wielu sprawach związanych z prowadzeniem tejże dokumentacji. Dlatego też warto jest oddać sprawy w ręce doświadczonego biura rachunkowego, które poprowadzi za nas całą dość skomplikowaną procedurę dokumentacyjną pracownika.

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA JAKO ZLECENIE DLA DOŚWIADCZONEGO BIURA RACHUNKOWEGO MOŻE OBEJMOWAĆ:

 • Obsługę kadrowo-płacową jako usługę kompleksową wraz z prowadzeniem ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu itp.,

 • Obsługę kadrowo-płacową jako zlecenie usługi bez konieczności korzystania z innych usług księgowych.

ORIENTACYJNE CENY OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ:

 • Obsługa kadrowo-płacowa umów cywilnoprawnych od 20 zł netto,

 • Obsługa kadrowo-płacowa pracowników etatowych od 30 zł netto.

ZARZĄDZANIE SPRAWAMI KADROWYMI OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników, na które składają się:

 • Prawidłowa dokumentacja wymagana przy zatrudnieniu pracownika,

 • Kontrola aktualności badań lekarskich,

 • Przygotowywanie umów o pracę oraz aneksów,

 • Kontrola aktualności szkoleń BHP,

 • Kontrola urlopów wypoczynkowych oraz przysługujących dodatkowych urlopów przewidzianych przepisami prawa,

 • Oświadczenia podatkowe wymagane przepisami prawa,

 • Inne oświadczenia wymagane przez PIP,

 • Obwieszczenia o czasie pracy,

 • Kontrola aktualności miejsca zamieszkania,

 • Zgłoszenia do ZUS,

 • Zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,

 • Przepisy o równym traktowaniu,

 • Przepisy o zachowaniu tajemnicy służbowej,

 • Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników np. o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wypełnianie zaświadczeń do banków i innych instytucji,

 • Wystawianie świadectw pracy przy ustaniu zatrudnienia itp.

PROWADZENIE SPRAW PŁACOWYCH, KTÓRE OBEJMUJE:

 • Wyliczanie wynagrodzeń za pracę, zasiłki chorobowe i sporządzanie list płac,

 • prowadzeniu ewidencji wynagrodzeń dla potrzeb wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS,

 • sporządzaniu rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 11),

 • sporządzaniu rocznego rozliczenia podatku dochodowego pracowników zatrudnionych przez Zlecającego, którzy do dnia 15 stycznia roku następnego złożą Zleceniobiorcy wymagane prawem oświadczenie itp.

PROWADZENIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI ZUS, NA KTÓRĄ SKŁADA SIĘ M.IN.:

 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracownika oraz członków jego rodziny ZUS ZUA,

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za właścicieli oraz pracowników,

 • sporządzanie deklaracji rocznych ZUS RMUA,

 • sporządzanie deklaracji rocznej ZUS IWA,

 • sporządzanie ewentualnych korekt deklaracji ZUS itp.

Reasumując, kierowanie ludźmi wraz z prowadzeniem dokumentacji związanej z ich zatrudnieniem , jest bardzo czasochłonne. Wymaga od nas dużej wiedzy oraz śledzenia zmian. Każdy z właścicieli firm musi skupić się na efektywnej pracy swoich pracowników i starać się tak nimi zarządzać, aby przyniosło to jemu wymierne korzyści, a pracownikowi zadowolenie.

Dlatego też obciążanie się dodatkowymi obowiązkami kadrowymi i pełną dokumentacją byłoby bardzo trudne. Nasze licencjonowane biuro rachunkowe jest liderem na rynku pod względem doświadczenie i fachowości. U nas znajdziecie Państwo bezpieczeństwo i kompleksową obsługę z zakresu proponowanych usług.

Oferta:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Biuro rachunkowe Opole – Jadwiga Ejfler

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro rachunkowe Opole – Jadwiga Ejfler

Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami bez wahania.

Odpowiemy na pytania najlepiej jak potrafimy i udzielimy potrzebnych informacji.

Formularz kontaktowy

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Ok