PKPiR

Home/PKPiR

PKPiR

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest to forma uproszczonej księgowości, polegająca na ewidencjonowaniu przychodów ze sprzedaży, zakupów towarów i materiałów oraz wydatków, wpisywanych pojedynczo po dokonaniu każdej transakcji. Głównie została przewidziana do prowadzenia jej do celów obliczania podatku dochodowego. Wszelkie ewidencje takie jak: rejestry VAT zakupu i sprzedaży, środki trwałe oraz wyposażenie, kadry i płace – są prowadzone poza podatkową księgą przychodów i rozchodów (każda odrębnie).

Wiele firm rozlicza swoje finanse na podstawie uproszczonej księgowości tj. podatkowej księgi przychodów i rozchod w (PKPiR). Może się wydawać, że jest to o wiele łatwiejsza czynność niż prowadzenie ksiąg handlowych. Nic bardziej mylnego.

Prowadzenie PKPiR jest na pewno mniej absorbujące jeżeli chodzi o wprowadzanie dokumentacji do systemu księgowego. Jeżeli chodzi jednak o interpretację przepisów z zakresu podatków i rachunkowości – to nie odbiega od ksiąg handlowych wcale. Ten sam zakres odpowiedzialności za powierzone finanse przedsiębiorstwa oraz prowadzenia spraw księgowo-kadrowych.

ORIENTACYJNE CENY USŁUG RACHUNKOWO-KSIĘGOWYCH PKPIR:

Podatkowa księga przychodów i rozchodów od 200 zł netto

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OBEJMUJE M.IN.:

 • bieżącym prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • bieżącym prowadzeniu ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • bieżącym prowadzeniu ewidencji wyposażenia obejmującej przedmioty o wartości początkowej przekraczającej 1500 zł (lub ustalonej z Klientem),
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • bieżącym prowadzeniu rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT, terminowym sporządzaniu deklaracji rozliczającej podatek od towarów i usług za dany miesiąc,

 • wystawianie dokumentów wewnętrznych,

 • sporządzanie not korygujących,

 • terminowym sporządzaniu deklaracji wspomagającej wyliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela,

 • sporządzeniu rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela.

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA (DO 5-CIU PRACOWNIKÓW W CENIE USŁUGI), KTÓRA OBEJMUJE:

 • bieżące prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników, którym Zleceniodawca wypłaca należności ze stosunku pracy,

 • wyliczanie wynagrodzeń za pracę, urlopy wypoczynkowe, zasiłki chorobowe i sporządzaniu list płac,

 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń dla potrzeb wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS,

 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 11,

 • sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego pracowników zatrudnionych przez Zlecającego, którzy do dnia 15 stycznia roku następnego złożą Zleceniobiorcy wymagane prawem oświadczenie.

Nasze biuro rachunkowe posiadające wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalną kadrę sprawi, że Państwa finanse będą w bezpiecznych rękach. Wszelka dokumentacja oraz wszystkie dodatkowe rejestry będą dla Państwa czytelne oraz będą przedstawiały Państwu obecną sytuację Waszego przedsiębiorstwa.

Oferta:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Biuro rachunkowe Opole – Jadwiga Ejfler

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro rachunkowe Opole – Jadwiga Ejfler

Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami bez wahania.

Odpowiemy na pytania najlepiej jak potrafimy i udzielimy potrzebnych informacji.

Formularz kontaktowy

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Ok