Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Home/Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest to kolejna z uproszczonych form uproszczonego opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Zaletą tej formy opodatkowania są stosunkowo niskie stawki podatku i nieskomplikowane ewidencje podatkowe. Wadą natomiast jest to, że nie można ująć w rozliczeniu podatkowym kosztów ponoszonej działalności. Podatek liczony jest tylko i wyłącznie od osiąganych przychodów netto.

Wadą jest również to, że pozbawia nas to rozliczania się wspólnie z małżonkiem oraz rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Jednakże przy wątpliwościach co do wyboru formy opodatkowania proponujemy skorzystać z usług naszego biura rachunkowego, które określi jaka forma będzie dla Państwa najbardziej korzystna.

Tej formy opodatkowania nie może jednak wybrać każda firma. Jest kilka ograniczeń i wystąpienie chociażby jednego z nich, pozbawia nas możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania.

 • Wielkość uzyskiwanych przychodów – prawo do tej formy opodatkowania mają firmy, które nie przekroczyły w roku poprzednim kwoty 150 tys. euro. Na rok 2015 po przeliczeniu za PLN limit ten wynosi 626.880 zł.

 • Szereg czynności wykonywanych przez podatników jest ustawowo zabroniona z wyboru tej formy opodatkowania np. apteki, lombardy, handlujący artykułami samochodowymi czy dewizami. Cały szereg takich usług zawiera załącznik nr 2 do ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym.

 • Kolejną grupą, która nie może skorzystać z tej formy opodatkowania są osoby, które chcą wykonywać usługi na rzecz swoich byłych lub obecnych pracodawców.

Podstawowe stawki ryczałtu to : 3,0%, 5,5%, 8,5% oraz dodatkowo 17,0% i 20,0%.

Zgłoszenie chęci wyboru tejże formy opodatkowania należy zgłosić do 20 styczna roku następnego do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

ORIENTACYJNE CENY USŁUG RACHUNKOWO-KSIĘGOWYCH RYCZAŁTU:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 200 zł netto

PROWADZENIE RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO OBEJMUJE M. IN.:

 • prowadzenie ewidencji przychodów celem ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego,

 • bieżącym prowadzeniu rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT, terminowym sporządzaniu deklaracji rozliczającej podatek od towarów i usług za dany miesiąc,

 • bieżącym prowadzeniu ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 • bieżącym prowadzeniu ewidencji wyposażenia obejmującej przedmioty o wartości początkowej przekraczającej 1500 zł (lub ustalonej z Klientem),

 • sporządzanie not korygujących,

 • sporządzeniu rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela (PIT-28).

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA (DO 5-CIU PRACOWNIKÓW W CENIE USŁUGI), KTÓRA OBEJMUJE:

 • prowadzenie ewidencji przychodów celem ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego,

 • bieżące prowadzeniu imiennych kart przychodów pracowników, którym Zleceniodawca wypłaca należności ze stosunku pracy,

 • wyliczanie wynagrodzeń za pracę, urlopy wypoczynkowe, zasiłki chorobowe i sporządzaniu list płac,

 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń dla potrzeb wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS,

 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 11,

 • sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego pracowników zatrudnionych przez Zlecającego, którzy do dnia 15 stycznia roku następnego złożą Zleceniobiorcy wymagane prawem oświadczenie.

Centrum Księgowe ZYSK proponuje swoim klientom kompleksową usługę ewidencji ryczałtowej wraz z kadrami i raportami. Co miesiąc otrzymujecie Państwo wydruki w formie elektronicznej do wglądu oraz wyliczenia podatkowe. W razie jakichkolwiek pytań – służymy pomocą.

Oferta:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Biuro rachunkowe Opole – Jadwiga Ejfler

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro rachunkowe Opole – Jadwiga Ejfler

Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami bez wahania.

Odpowiemy na pytania najlepiej jak potrafimy i udzielimy potrzebnych informacji.

Formularz kontaktowy

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Ok