Rachunkowość NGO

Home/Rachunkowość NGO

Rachunkowość NGO

Prowadzenie księgowości NGO – stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji pozarządowych – jest sprawą niezmiernie trudną nie tylko dla księgowych. Również urzędy skarbowe mają problem z rozliczaniem podatkowym tego typu instytucji. Dlatego też bardzo ważne jest, aby prowadzenie księgowości Państwa stowarzyszeń i fundacji trafiło w odpowiednie ręce.

NIEWIELE KSIĘGOWYCH WIE, ŻE W PROWADZENIU I USTALANIU PODATKU DOCHODOWEGO DLA NGO NALEŻY PORUSZAĆ SIĘ W SFERZE KILKUNASTU WAŻNYCH USTAW:

 • Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych,

 • Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo stowarzyszeniach,

 • Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach,

 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 • Ustawy z dnia 29 września 1997 roku o rachunkowości,

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa,

 • Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług,

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

 • Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,

 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,

 • Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Mając powyższe na uwadze, trzeba umieć czytać przepisy oraz wyodrębniać segmenty działalności NGO w stosunku do każdej z powyższych ustaw. Jest to rzecz bardzo trudna i niewiele biur rachunkowych potrafi dobrze sporządzić deklarację podatkową instytucji NGO.

Nasze Centrum Księgowe „ZYSK” proponuje pełną obsługę jednostek NGO, w oparciu o przebyte szkolenia i długoletnie doświadczenie. Jeżeli nie chcecie Państwo mieć problemów z urzędami skarbowymi – zapraszamy do nas.

Oferta:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Biuro rachunkowe Opole – Jadwiga Ejfler

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro rachunkowe Opole – Jadwiga Ejfler

Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami bez wahania.

Odpowiemy na pytania najlepiej jak potrafimy i udzielimy potrzebnych informacji.

Formularz kontaktowy

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Ok