Księgi handlowe

Księgi handlowe

Prowadzenie obsługi rachunkowej firm (księgowości) jest sprawą bardzo istotną i ważną w każdym przedsiębiorstwie. Obraz księgowego w firmie był do niedawna bardzo uproszczony. Wielu właścicieli firm uważało, że prowadzenie finansów firmy jest sprawą podrzędną.

Sytuacja na szczęście zaczyna się zmieniać. Powoli dobry księgowy jest bardzo poszukiwany. Wiedzą o tym bardzo dobrze duże firmy, których finanse składają się nie tylko z prowadzenia samej rachunkowości, ale również z zarządzania finansami.

Średnie i małe przedsiębiorstwa mogą sobie pozwolić na przekazanie prowadzenia księgowości firmy do biura rachunkowego. Jednakże w momencie uwolnienia zawodu księgowego, muszą oni liczyć się z tym, że napotkają na swojej drodze biura, które nie są profesjonalne.

Przy wyborze biura rachunkowego należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • doświadczenie właściciela biura rachunkowego - nie należy unikać pytań o przebieg wcześniejszego zatrudnienia i wykonywanych czynności,
 • dokumenty rejestrowe firmy - posiadając nr NIP firmy można sprawdzić w internecie status biura rachunkowego (czy jest przedsiębiorcą działającym legalnie),
 • wykształcenie - wymagać okazania świadectw,
 • posiadane licencje i certyfikaty - licencjonowane biuro rachunkowe na pewno będzie miało większe kwalifikacje,
 • ukończone szkolenia,
 • ubezpieczenie OC,
 • opinie wśród innych firm.

Uzyskując powyższe informacje weryfikujemy biuro rachunkowe, któremu chcemy powierzyć bardzo istotną sprawę - finanse swojego przedsiębiorstwa.

Nasze doświadczone biuro rachunkowe oferuje swoim klientom:

 • Obsługę ksiąg handlowych, którą kierujemy do spółek z o.o., jak też do osób fizycznych, które są zmuszone do prowadzenia ksiąg handlowych,
 • Ogromne doświadczenie w prowadzeniu ksiąg handlowych i obsługi rachunkowo-księgowej firm z pełną księgowością,
 • Obsługę księgowo-rachunkową kierowaną do małych firm, które chcą mieć pełen obraz finansowy swojej firmy (zestawienia kosztów, skrócony bilans, analizy),
 • Gwarancję najwyższej jakości usług księgowo-rachunkowych oraz obsługi ksiąg handlowych - poświadczone certyfikatem wydanym przez Ministerstwo Finansów, dyplomami ukończenia szkół, zaświadczeniami o szkoleniach;

Orientacyjne ceny usług rachunkowo-księgowych:

 • obsługa ksiąg handlowych od 500 zł netto

Prowadzenie ksiąg handlowych obejmuje m.in. :

 • Bieżące prowadzenie ksiąg handlowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Sporządzanie planu kont,
 • Analizowania otrzymywanych dokumentów źródłowych pod względem formalnym i informowania Zleceniodawcy o wykrytych brakach,
 • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • Sporządzanie not korygujących,
 • Wprowadzanie dokumentów kasowych i bankowych do odpowiednich rejestrów,
 • Wprowadzanie do ewidencji zakupywanych środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • Kontrola rozrachunków krajowych, jak i zagranicznych,
 • Sporządzanie w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy zeznań i deklaracji podatkowych na podstawie danych wynikających z prowadzonych ksiąg i ewidencji oraz składania ich właściwym organom podatkowym w przewidzianych terminach,
 • Sporządzanie odpowiednich wydruków księgowych: zestawienia sald i obrotów, dzienniki księgowań za każdy miesiąc, rejestry VAT zakupu i sprzedaży,
 • Inne zestawienia na żądanie Klienta,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 • Cena usługi kompleksowej obejmuje również prowadzenie spraw kadrowo-płacowych przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze dobro naszych klientów oraz profesjonalne przedstawianie ich finansów, z całą odpowiedzialnością zapraszamy do naszego biura rachunkowego.

Wybierając nasze usługi, będziecie Państwo korzystać z usług księgowo-rachunkowych, obsługi kadrowo-płacowej, ale również z elementów zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz analizy finansowej firmy.

Jesteś tutaj: Start Nasza Oferta Księgi handlowe