Ewidencja wyposażenia przedsiębiorcy prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów

Co do zasady majątek, który nie zlicza się do środków trwałych przedsiębiorcy, należy ująć w ewidencji wyposażenia. Jakie to elementy tego majątku stanowią właśnie wyposażenie? Spróbujmy przybliżyć. Obowiązek prowadzenia ewidencji [...]