Co do zasady majątek, który nie zlicza się do środków trwałych przedsiębiorcy, należy ująć w ewidencji wyposażenia. Jakie to elementy tego majątku stanowią właśnie wyposażenie? Spróbujmy przybliżyć.

Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z treścią paragrafu 4 niniejszego rozporządzenia –  osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, obowiązane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, mają obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – zgodnie z art. 22n ust. 2-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – oraz ewidencji wyposażenia.

Uwaga! Od 1 stycznia 2019 roku uchylono ten obowiązek dla płatników podatku od przychodów ewidencjonowanych tzw. ryczałtowców. Do końca 2018 roku byli oni również zobligowani do prowadzenia takiej właśnie ewidencji.

Co ujmujemy w ewidencji wyposażenia?

WYPOSAŻENIE – to rzeczowe składniki majątku, które nie są zaliczone do środków trwałych, a są wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może mieć problem niejednokrotnie z jego klasyfikacją – ale biuro rachunkowe Opole, które prowadzi sprawy przedsiębiorcy, na pewno będzie w tym pomocne.

Do składników wyposażenia ujmujemy majątek, który spełnia dwa warunki:

  • Będzie użytkowany przez przedsiębiorcę krócej niż rok
  • Wartość zakupu lub wytworzenia takiego składnika przekracza 1.500 zł.

Jednak jeżeli przedsiębiorca chce ujmować wszystkie składniki wyposażenia – nawet te poniżej 1.500 zł – nie stanowi to problemu.  W/w przepis mówi nam o obowiązku, natomiast dobrowolne prowadzenie ewidencji całego – nawet drobnego majątku – jest całkowicie możliwe. Decyzja należy do przedsiębiorcy, który powinien w tej kwestii udać się do biura rachunkowego, celem ustalenia czy warto w jego przypadku tak postępować.

Jakie elementy muszą znaleźć się w ewidencji wyposażenia?

Zgodnie z przepisami taka ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  • Numer kolejny wpisu,
  • Datę nabycia wyposażenia,
  • Numer faktury lub innego dokumentu potwierdzającego nabycie wyposażenia,
  • Nazwę wyposażenia,
  • Cenę zakupu lub cenę wytworzenia we własnym zakresie,
  • numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia (dotyczy wyłącznie podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów),
  • datę likwidacji wyposażenia – w przypadku sprzedaży, darowizny oraz podanie przyczyny likwidacji.

 

Podatnicy, u których z różnych przyczyn taka ewidencja nie była prowadzona, a chcą ją założyć  po raz pierwszy – muszą wycenić swoje wyposażenie według cen zakupu (jeżeli mają taką możliwość) lub wycenić je według wartości rynkowej w chwili założenia takiej ewidencji.

Każdy przedsiębiorca mający problem z taką ewidencją lub z jej założeniem, może udać się do swojego biura rachunkowego lub znaleźć dobre biuro rachunkowe w swojej okolicy. Wtedy będzie miał pewność, że cały jego majątek jest ewidencjonowany zgodnie z aktualnymi przepisami podatkowymi i rachunkowymi.