Przychody z najmu prywatnego a limit zwolnienia z VAT przedsiębiorcy jednoosobowego

Przychody z najmu wpływają w określony sposób na limit obrotów, uprawniających do zwolnienia z podatku. Warto jednak pamiętać, że w świetle ustawy o VAT podmiot oferujący usługę najmu na zawsze [...]