Przychody z najmu wpływają w określony sposób na limit obrotów, uprawniających do zwolnienia z podatku. Warto jednak pamiętać, że w świetle ustawy o VAT podmiot oferujący usługę najmu na zawsze pozostaje podatnikiem.

Najem a ustawa o VAT

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, do podatników zaliczają się nie tylko osoby prawne oraz jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej. Są nimi również osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą. Obejmuje ona czynności opierające się na wykorzystaniu w sposób ciągły określonych towarów, wartości prawnych i wartości niematerialnych w celach zarobkowych. Warunki te spełnia właśnie usługa najmu, która w świetle ustawy o VAT pozostaje formą działalności gospodarczej. Nie każdy wynajmujący zobowiązany jest jednak do rejestracji oraz opłacania podatku, ponieważ wszystko zależy od przedmiotu najmu. Mogą to być zarówno nieruchomości jednoznacznie użytkowe, jak i nieruchomości o charakterze mieszkalnym, udostępniane wyłącznie w celach mieszkaniowych. Istotną kwestią pozostaje również to, czy osoba wynajmująca nieruchomość prowadzi działalność gospodarczą również w innym zakresie.

Przychody z najmu prywatnego

W świetle obowiązującej ustawy najem nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe, niezależnie od wysokości osiąganego przychodu jest zwolniony z VAT. Korzystają z tego zarówno podatnicy świadczący usługi najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i osoby praktykujące tak zwany najem prywatny. W przypadku nieruchomości użytkowych, zwolnienie przedmiotowe nie ma jednak zastosowania. W takiej sytuacji wykorzystać można tylko zwolnienie podmiotowe, czyli uzależnione od wysokości uzyskiwanych przez podatnika obrotów. W obu rozwiązaniach pochodzący z najmu obrót pozwala na właściwe ustalenie wykorzystanego limitu, uprawniającego podatnika do uzyskania zwolnienia z VAT. Ograniczenie obrotu w skali roku wynosi obecnie 200 000 złotych.

Obliczanie limitu 200 000 zł

Wynajmujący przedsiębiorcy dokonujący dostaw towarów lub wykonujący określone usługi (którym nie przysługuje przedmiotowe lub przedmiotowo-podmiotowe zwolnienie od podatku) mogą skorzystać uzyskać zwolnienie podmiotowe z VAT. Jest to możliwe, jeżeli w skali roku osiągane przez nich dochody nie przekraczają 200 000 złotych. Limit ten zasadniczo nie uwzględnia odpłatnego świadczenia usług oraz odpłatnej dostawy towarów, które są na stałe zwolnione z podatku. Występuje jednak wyjątek od tej reguły, wprowadzony w 2014 roku. Zgodnie z aktualną ustawą, do limitu 200 000 złotych wliczone powinny być określone czynności zwolnione z VAT przedmiotowo. Według tego przepisu, do limitu nie mogą być zaliczane odpłatne świadczenia usług i dostawy towaru zwolnione od podatku. Nie dotyczy to kilku czynności o charakterze pomocniczym, m.in. usług ubezpieczeniowych oraz transakcji związanych z nieruchomościami.

Najem prywatny a biuro rachunkowe

Usługi najmu to tak naprawdę transakcje, bezpośrednio związane z nieruchomościami. W związku z tym dochód otrzymywany z tytułu czynszu najmu powinien być uwzględniany przy obliczaniu limitu. Dotyczy to również tzw. najmu prywatnego, zwolnionego z VAT-u niezależnie od uzyskiwanej kwoty obrotu. Jeżeli uzyskiwane przez przedsiębiorcę dochody nie przekraczają 200 000 złotych, w przypadku uzyskiwania przychodów z najmu nieruchomości musi on doliczyć do limitu całość obrotu. Jeżeli natomiast dochodzi do przekroczenia limitu, wymagane jest zgłoszenie rejestracyjne do VAT oraz opodatkowanie czynności, w przypadku których nie jest możliwe zastosowanie zwolnienia. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że zwolnienie od podatku działań związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej traci swoją moc w przypadku przekroczenia ustalonej kwoty. Aby uniknąć problemów podatkowych przy prowadzeniu działalności, warto odwiedzić profesjonalne biuro rachunkowe. Skorzystanie z usług fachowców wyspecjalizowanych w rozliczaniu wynajmu to najlepszy sposób na bezpieczne gospodarowanie nieruchomością.