Etyka w biznesie to temat wielu książek i artykułów. Wszystkie wskazują na to, że temat etyki wiąże się z uczciwością. Ale jaką? Wobec siebie, czy wobec innych?

Wiele osób twierdzi, że świat biznesu dzisiaj jest tak skonstruowany, że wymusza na nas postępowanie przynajmniej po części nieetyczne. Pojawiają się też zdania, że w dzisiejszych “kryzysowych czasach”, które trwają już długie lata (czy na pewno?) – na etykę sobie nie można pozwolić. Czy tak?

Przeczytałam gdzieś zdanie dotyczące kryzysu światowego, które bardzo daje do myślenia. Brzmi następująco: ” to nie kryzys doprowadził do zachowań nieetycznych, tylko działania nieetyczne do kryzysu.”
Czyli złe zachowanie ludzi prędzej czy później prowadzi do porażki.

Postępowanie etyczne to przede wszystkim przestrzeganie prawa i postępowanie zgodne z prawem. Z tym przestrzeganiem prawa spotykamy się w różnym firmowych relacjach: szef-pracownik, pracownik-szef, przedsiębiorca-kontrahent, przedsiębiorca-urząd, przedsiębiorca-konkurencja.

Patrząc na funkcjonowanie dzisiejszych firm, zachowania typu: niepłacenia swoim kontrahentom, wymuszanie najniższych cen, wymaganie opłat tzw. „półkowych”, opłaty tzw. „marketingowe” – czy to wszystko można nazwać prawdziwym i uczciwym biznesem?

Są to na pewno sytuacje wymuszające pewne zachowania, ale na pewno nie są zgodne z etyką w biznesie.

Wszystkie w/w sytuacje są tak naprawdę relacjami człowiek – człowiek, obojętnie gdzie byśmy się nie znaleźli. Bo ty my tworzymy sami sytuacje, w których się znajdujemy. A te sytuacje mają bezpośredni wpływ na ludzi, z którymi pracujemy lub współpracujemy na różnych płaszczyznach. Tak więc dochodzimy do tego, że każdy księgowy jako człowiek, staje tak samo przed różnymi dylematami etycznymi z racji kontaktów z innymi ludźmi oraz z racji wykonywania specyficznego zawodu. Zawodu, który powinien być bardzo etycznym i zarazem mądrym. Bo biura rachunkowe (i inne firmy) tworzą ludzie. I aby firma była postrzegana jako etyczna – to postępowanie ludzi musi być etyczne i właściwe. Dlatego też tworząc biznes (w naszym przypadku biuro rachunkowe), musimy dobierać ludzi o odpowiedniej postawie moralnej i nienagannym zachowaniu. Bo to oni będą wizytówką naszej firmy i będą tworzyć jej reputację.

Jak wiemy w księgowości wymagane są zachowania typu:

  1. Uczciwość wobec firmy i klientów,
  2. Uczciwość wobec Pracodawcy,
  3. Uczciwość wobec współpracowników,
  4. Umiejętność zachowania tajemnicy służbowej – bo firmy powierzają nam swoje dane finansowe, kadrowe, handlowe (czyli dane bardzo wrażliwe dla każdej firmy),
  5. Uczciwe wykonywanie swoich obowiązków,
  6. Dobre nastawienie do pracy.

Wg mnie ważne jest jeszcze to, że dla księgowego rachunkowość powinna być pasją – wtedy praca staje się przyjemnością, a nie obowiązkiem na osiem godzin.

Wielu jednak księgowych – jak słyszymy nieraz w telewizji i gazetach – ulega pokusie nieuczciwych zachowań. Dlatego też w tym zawodzie praca nie jest łatwa, bo czasami życie wymusza na nas podjęcie decyzji o dalszej pracy lub rezygnacji z niej. Wiąże się to z utratą na jakiś czas źródła utrzymania, co powoduje trudność w podjęciu właściwej decyzji. Każdy z nas musi podejmować takie decyzje w swoim sumieniu.
Jednak każdy z nas rano patrzy w lustro – i aby patrzeć na siebie z uśmiechem, lepiej postępować zgodnie z samym sobą oraz zgodnie z prawem.

Czy mieliście może takie sytuacje w swojej pracy?? Jestem ciekawa jakie podjęliście decyzje

Autor: Jadwiga Ejfler – Właściciel Centrum Księgowego ZYSK