Podatek VAT w kwestii jego rozliczania rodzi wśród przedsiębiorców wiele problemów, szczególnie obecnie, gdy rząd pracuje nad uszczelnianiem systemu podatkowego. Ze względu na czasochłonność rozliczeń, wiele zadań w tym zakresie wykonuje coraz częściej, prowadzące księgi takiego przedsiębiorcy biuro rachunkowe. Nie jest to jednak dla jego pracowników takie proste, gdy na fakturze pojawiają się błędy. Ryzyko pomyłki w tym zakresie jest duże. W przypadku problemów tego typu trzeba zwracać uwagę na interpretacje przepisów podatkowych. Jednym z częstych błędów na fakturze jest podanie przez jej wystawcę nieprawidłowego adresu nabywcy. Jak powinno wyglądać rozliczanie faktury z niepełnym adresem nabywcy?

Obowiązkowe elementy faktury

Zgodnie z ustawą o podatku VAT, każda faktura powinna zawierać 15 podstawowych elementów. Oprócz daty wystawienia, numeru, nazwy, adresu i numeru, za pomocą którego sprzedawca oraz nabywca są identyfikowani dla celów podatkowych, są to także data zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (jeśli różni się ona od daty wystawienia), nazwa (albo rodzaj) towaru lub usługi oraz ich ilość i zakres, cena jednostkowa, kwota rabatu lub obniżki (jeśli taka wystąpiła), kwota wartości sprzedaży netto, stawka podatku VAT (np. 5%,8%,23%,0%,”NP”,”ZW”), suma sprzedaży netto z wyszczególnieniem poszczególnych stawek podatku VAT, kwota podatku VAT z podziałem na zastosowane stawki oraz kwota należności do zapłaty ogółem. Niektóre faktury posiadają inne obowiązkowe elementy, jednakże wymieniona wyżej lista jest niemal w każdym przypadku niezmienna.

Niepełne dane na fakturze – częsta praktyka wśród przedsiębiorców

Podawanie nieprawidłowych danych adresowych to częsta praktyka wśród przedsiębiorców. Czasami wynika ona z błędu, ale często zdarza się też, że nabywca nie podaje w ogóle takich danych jak numer ulicy lub miejscowości czy też kod pocztowy. Nie są one już w dzisiejszych czasach potrzebne, ponieważ od kilku lat dopuszczalne jest stosowanie e-faktur, które przesyłane są drogą elektroniczną. Nie są do tego zatem wymagane pełne dane adresowe, a jedynie e-mail nabywcy.

Niepełny adres to tylko wada techniczna

24 marca 2017 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, która bardzo wiele wyjaśnia w zakresie obowiązkowych danych na fakturze. Uznał on iż pomimo tego, że faktura powinna zawierać zgodnie z art. 106e ust. 3 ustawy o podatku VAT, adres nabywcy, to gdy ten adres podany na dokumencie jest niepełny, ale prawidłowy jest NIP oraz inne dane, to taki błąd należy kwalifikować jedynie jako błąd techniczny. Nie będzie on zatem, zdaniem Dyrektora KIS wyłączał prawa do odliczenia podatku VAT z takiej faktury. Faktura wystawiona w ten sposób nie sprawia bowiem, że niemożliwe jest określenie w prawidłowy sposób kto był nabywcą towaru lub usługi. Trzeba jednocześnie pamiętać o tym, by zostały spełnione przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT oraz by nie było do czynienia w tym przypadku z przesłankami negatywnymi, które uniemożliwiają odliczenia podatku VAT z faktury. Zostały one wymienione w art. 88 tejże ustawy.