Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych

Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych

Prowadzenie księgowości NGO – stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji pozarządowych – jest sprawą niezmiernie trudną nie tylko dla księgowych. Również urzędy skarbowe mają problem z rozliczaniem podatkowym tego typu instytucji. Dlatego też bardzo ważne jest, aby prowadzenie księgowości Państwa stowarzyszeń i fundacji trafiło w odpowiednie ręce.

Niewiele księgowych wie, że w prowadzeniu i ustalaniu podatku dochodowego dla NGO należy poruszać się w sferze kilkunastu ważnych ustaw:

 • Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo stowarzyszeniach,
 • Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach,
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • Ustawy z dnia 29 września 1997 roku o rachunkowości,
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa,
 • Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
 • Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,
 • Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Mając powyższe na uwadze, trzeba umieć czytać przepisy oraz wyodrębniać segmenty działalności NGO w stosunku do każdej z powyższych ustaw. Jest to rzecz bardzo trudna i niewiele biur rachunkowych potrafi dobrze sporządzić deklarację podatkową instytucji NGO.

Nasze Centrum Księgowe „ZYSK” proponuje pełną obsługę jednostek NGO, w oparciu o przebyte szkolenia i długoletnie doświadczenie. Jeżeli nie chcecie Państwo mieć problemów z urzędami skarbowymi – zapraszamy do nas.

 

 

Jesteś tutaj: Start Nasza Oferta Rachunkowość NGO