Przejazd autostradą może, ale nie musi zostać odliczony od podatku VAT. Będzie to zależało od tego, czy rachunek za przejazd będzie spełniał określone w przepisach prawa wytyczne. Musi on zawierać numer i datę wystawienia, a także nazwę podatnika, jego numer NIP, kwotę podatku, należności ogółem i informacje o rodzaju usługi.

Odliczenie VAT z paragonu za przejazd autostradą

Przedsiębiorca, który jest czynnym płatnikiem VAT i wykonuje usługi transportowe samochodem o masie całkowitej przekraczającej 3.5 t, często korzysta z autostrad wykonując kolejne zlecenia. Jego przejazd autostradami jest udokumentowany paragonami fiskalnymi. Znajdują się na nich:

 • nazwa i NIP sprzedawcy,
 • numer paragonu i data jego wystawienia,
 • informacje o usłudze – np. nazwa odcinka,
 • kwota VAT,
 • kwota należności i podatku.

Paragony fiskalne nie zawierają nazwy i NIPu przedsiębiorcy, czy w takim przypadku jest możliwe odliczenie od podatku VAT?

Podatnik ma prawo do obniżenia podatku o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 in principio ustawy o VAT. To w niej zamieszczono informacje na temat zakresu, w jakim mogą być wykorzystywane towary i usługi do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od podatku naliczonego w przypadku, gdy towary przez niego przewożone są transportowane poza terytorium kraju. Przedsiębiorca musi jednak posiadać stosowne dokumenty, które będą potwierdzać związek odliczonego podatku z podjętymi czynnościami.

Oznacza to, że zarówno transport na terytorium kraju, jak i eksport (poza granice kraju) daje możliwość podatnikowi odliczenia podatku naliczonego od poniesionego ze względu na wykonywanie usług transportowych.

Nie tylko faktura

W artykule 2 pkt 31 ustawy o VAT możemy przeczytać o warunkach jakie musi spełniać dokument, który umożliwi podatnikowi odliczenie podatku naliczonego od podatku należnego. Tak, jak zostało to już opisane we wstępie, musi on zawierać określone w ustawie dane. Jednak przepisy wykonawcze w zakresie VAT dopuszczają wyjątkowe przypadki, w których możliwe jest użycie innych dokumentów, które nie spełniają wyżej opisanych wytycznych.

W § 3 rozporządzenia ministra finansów z 3 grudnia 2013 r. (DzU z 2013 r., poz. 1485), możemy przeczytać, że dokumenty niespełniające wymogów dotyczących faktur mogą być traktowane jako faktura. Przykładem takich są choćby właśnie paragony fiskalne za przejazd autostradą płatną.

Obowiązkowe elementy dokumentu

Odnosząc się do § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, dokument pozwalający na dokonywanie odliczeń z podatku należnego powinien zwierać obowiązkowo:

 • numer i datę wystawienia,
 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • informacje dotyczące rodzaju usługi,
 • należność ogółem,
 • kwotę podatku.

Biuro rachunkowe pomoże w rozliczeniach

Jeśli przedsiębiorca ma wątpliwości w kwestii możliwości rozliczeń podatku VAT, powinien skierować swoją sprawę do specjalistów z zaufanego biura rachunkowego.